PRIVACYVERKLARING - SITTERS FOTOGRAFIE

Laatst bijgewerkt op 18-02-2024
Sitters Fotografie, gevestigd aan Ondernemersweg 6, 4691 SL Tholen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 22041007, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

1. Verzamelde Gegevens

1.1 Wij verzamelen persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, en eventuele andere gegevens die relevant zijn voor onze dienstverlening.
1.2 Daarnaast verzamelen wij automatisch gegenereerde informatie over uw bezoek aan onze website, zoals uw IP-adres, het type browser, de pagina's die u bekijkt, en de duur van uw bezoek.

2. Doeleinden van Gegevensverwerking

2.1 Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
- Het uitvoeren van onze fotografiediensten.
- Het beantwoorden van uw vragen en het afhandelen van uw verzoeken.
- Het verbeteren van onze website en dienstverlening.
- Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

3. Beveiliging van Gegevens

3.1 Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofde toegang, en andere vormen van onrechtmatige verwerking.

4. Delen van Gegevens met Derden

4.1 Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

5. Bewaartermijn van Gegevens

5.1 Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

6. Uw Rechten

6.1 U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via info@sittersfotografie.nl

7. Cookies

7.1 Onze website maakt gebruik van cookies. U kunt uw browser instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden.

8. Wijzigingen in de Privacyverklaring

8.1 Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De meest recente versie wordt altijd op onze website gepubliceerd.
Voor vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via info@sittersfotografie.nl.
Daan Sitters is een enthousiaste fotograaf uit het pittoreske Tholen, Zeeland.
© 2024 Sitters Fotografie. All rights reserved.
Algemene Voorwaarden Privacy Verklaring